Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Ông Ích Khiêm – Đà Nẵng


Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Ông Ích Khiêm – Đà Nẵng mã đề 157 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 25 câu hỏi và bài toán thuộc chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án đầy đủ các mã đề.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Ông Ích Khiêm – Đà Nẵng:
+ Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD có A(0,1,-1); B(1,1,2); C(1,-1,0); D(0,0,1). Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (BCD) và chia tứ diện thành hai phần có tỉ số thể tích phần chứa điểm A và phần còn lại bằng 1/26.
[ads]
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 – 2x – 4y – 4 = 0 và hai điểm A(3,1,0); B(2,2,4) nằm trên mặt cầu (S ). Gọi (P) là mặt phẳng qua hai điểm A; B cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất r.
+ Trong không gian Oxyz, cho M(6;3;2). Gọi (P) là mặt phẳng qua M cắt các tia Ox; Oy; Oz lần lượt tại các điểm A; B; C sao cho OA = 2OB = 3OC. Khi đó (P) qua điểm nào trong các điểm sau.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com