Đề kiểm tra số 2 HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Phước Vĩnh – Bình Dương


Đề kiểm tra số 2 HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Phước Vĩnh – Bình Dương là đề kiểm tra một tiết chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz thuộc chương trình Hình học 12 chương 3.

Đề kiểm tra số 2 HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Phước Vĩnh – Bình Dương có mã đề 059, đề gồm 25 câu trắc nghiệm, học sinh làm bài trong 45 phút, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra số 2 HK2 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Phước Vĩnh – Bình Dương:
+ Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho các điểm A(1;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c) trong đó b, c dương và mặt phẳng (P): y – z + 1 = 0. Biết rằng mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (P) và d(O;(ABC)) = 1/3, mệnh đề nào sau đây đúng?
[ads]
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm P(2;-3;5). Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng chứa trục Oz và đi qua điểm P?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1;0;3), B(2;3;-4), C(3;1;2). Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com