Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Thị xã Quảng Trị


Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm học 2018 – 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị có mã đề 135, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, đề gồm 2 trang được biên soạn theo dạng trắc nghiệm chọn đáp án đúng kết hợp với trắc nghiệm điền khuyết, phần trắc nghiệm chọn đáp án đúng gồm 16 câu, phần trắc nghiệm điền khuyết gồm 4 câu, mục đích nhằm loại bỏ yếu tố may mắn đối với các câu hỏi và bài toán vận dụng cao, giúp cho việc phân loại học sinh chính xác hơn, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Thị xã Quảng Trị:
+ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2;0;1), B(1;1;1) và mặt phẳng (P): x + y + 2z + 2 = 0. Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua A, song song với mặt phẳng (P) sao cho khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng d lớn nhất.
[ads]
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): (x – 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 9 và tam giác ABC với A(7;0;0), B(0;14;0), C(4;-6;0). Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt cầu (S) sao cho khối tứ diện MABC có thể tích lớn nhất.
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(2;1;1) và mặt phẳng (P): 2x + y + 2z + 2 = 0. Viết phương trình của mặt cầu (S) cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là một đường tròn có chu vi bằng 2π.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com