Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương


Nhằm tổng kết lại chủ đề kiến thức phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz và kiểm tra khả năng tiếp thu bài của học sinh, vừa qua, trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương đã tổ chức kỳ kiểm tra một tiết Hình học 12 chương 3 năm học 2018 – 2019.

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương mã đề 221 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 30 câu hỏi và bài toán, học sinh làm bài kiểm tra trong thời gian 45 phút, đề kiểm tra có đáp án mã đề 221, 222, 223, 224, 225, 226.
[ads]
Trích dẫn đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x – 1)^2 + (y – 2)^2 + (z – 3)^2 = 16 và các điểm A(1;0;2), B(−1;2;2). Gọi (P) là mặt phẳng đi qua hai điểm A, B sao cho thiết diện của (P) với mặt cầu (S) có diện tích nhỏ nhất. Khi viết phương trình (P) dưới dạng (P): ax + by + cz + 3 = 0. Tính T = a + b + c.
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A (a;0;0), B (0;b;0), C (0;0;c) với a, b, c dương thỏa mãn a + b + c = 4. Biết rằng khi a, b, c thay đổi thì tâm I mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC thuộc mặt phẳng (P) cố định. Tính khoảng cách d từ M (1;1;-1) tới mặt phẳng (P).
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x – 1)^2 + (y – 1)^2 + (z + 2)^2 = 4 và điểm A(1;1;-1). Ba mặt phẳng thay đổi đi qua A và đôi một vuông góc với nhau, cắt mặt cầu (S) theo ba giao tuyến là các đường tròn (C1), (C2), (C3). Tính tổng diện tích của ba hình tròn (C1), (C2), (C3).

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com