16 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra Hình học 12 chương 3 có đáp án


Tài liệu gồm 51 trang được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển tập 16 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra Hình học 12 chương 3 có đáp án, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz, các đề được biên soạn theo cùng một cấu trúc 25 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, học sinh có thể sử dụng bộ đề này để ôn tập kiểm tra định kỳ, kiểm tra một tiết Hình học 12 chương 3.

Trích dẫn tài liệu 16 đề trắc nghiệm ôn tập kiểm tra Hình học 12 chương 3 có đáp án:
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + 2y + 2z + 6 = 0 và mặt cầu (S): (x – 1)^2 + (y – 2)^2 + (z – 2)^2 = 25. Hãy xác định vị trí tương đối giữa chúng.
A. Không cắt nhau. B. Cắt nhau theo đường tròn bán kính 3.
C. Cắt nhau theo đường tròn bán kính 4. D. tiếp xúc nhau.
[ads]
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng Δ: (x – 1)/1 = (y – 1)/-2 = (z + 1)/2 và d: x = 1 + 2t, y = -1 + 2t, z = 1 + t, t ∈ R. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Δ cắt d và Δ vuông góc với d. B. Δ và d chéo nhau, Δ vuông góc với d.
C. Δ cắt d và Δ không vuông góc với d. D. Δ và d chéo nhưng không vuông góc.
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1;1;0) và hai mặt phẳng (P): 2x + y – z – 3 = 0, (Q): 4x – 2y + 2z + 2 = 0. Chọn mệnh đề đúng?
A. (P) qua A và song song với (Q).
B. (P) không qua A và song song với (Q).
C. (P) qua A và không song song với (Q).
D. (P) không qua A và không song song với (Q).
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com