Hình không gian thể tích từ cơ bản đến nâng cao – Nguyễn Tiến Đạt


Tài liệu gồm 42 trang tóm tắt lý thuyết, công thức tính và hướng dẫn giải các dạng toán về thể tích của khối đa diện. Tài liệu phù hợp để các học sinh bị “mất gốc” ôn lại kỹ năng giải toán hình học không gian. Nội dung tài liệu gồm:

ÔN TẬP 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN HÌNH HỌC LỚP 9 – 10
1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
2. Hệ thức lượng trong tam giác thường
3. Các công thức tính diện tích
ÔN TẬP 2: KIẾN THỨC CƠ BẢN HÌNH HỌC LỚP 11
A. QUAN HỆ SONG SONG
§1. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG
§2. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG
B. QUAN HỆ VUÔNG GÓC
§1. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
§2. HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
§3. KHOẢNG CÁCH
1. Khoảng cách từ 1 điểm tới 1 đường thẳng, đến 1 mặt phẳng
2. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song
3. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song
4. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau


§4.GÓC
1. Góc giữa hai đường thẳng a và b
2. Góc giữa đường thẳng a không vuông góc với mặt phẳng (P)
3. Góc giữa hai mặt phẳng
4. Diện tích hình chiếu
ÔN TẬP 3: KIẾN THỨC CƠ BẢN HÌNH HỌC LỚP 12
A. CÁC CÔNG THỨC THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN
1. Thể tích khối lăng trụ:
2. Thể tích khối chóp:
3. Tỉ số thể tích tứ diện:
B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP
LOẠI 1: THỂ TÍCH LĂNG TRỤ
1. Dạng 1: Khối lăng trụ đứng có chiều cao hay cạnh đáy
2. Dạng 2: Lăng trụ đứng có góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
3. Dạng 3: Lăng trụ đứng có góc giữa hai mặt phẳng
4. Dạng 4: Khối lăng trụ xiên
LOẠI 2: THỂ TÍCH KHỐI CHÓP
Một số hình chóp đặc biệt:
+ Hình chóp tam giác đều
+ Hình chóp tứ giác đều
+ Hình chóp có một cạnh bên vuông góc với đáy
1. Dạng 1: Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
2. Dạng 2: Khối chóp có một mặt bên vuông góc với đáy
3. Dạng 3: Khối chóp đều
4. Dạng 4: Khối chóp và phương pháp tỉ số thể tíchTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com