Hướng dẫn giải các dạng toán dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân – Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm 90 phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán về chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân, phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017 – 2018. Tất cả các bài toán đều có đáp án và lời giải chi tiết.

Dãy số
+ Dạng 1. Số hạng của dãy số
+ Dạng 2. Dãy số đơn điệu, dãy số bị chặn
Cấp số cộng
+ Dạng 1. Xác định cấp số cộng và các yếu tố của cấp số cộng
+ Dạng 2. Tìm điều kiện để dãy số lập thành cấp số cộng
Cấp số nhân
+ Dạng 1. Xác định cấp số nhân và các yếu tố của cấp số nhân
+ Dạng 2. Tìm điều kiện để dãy số lập thành cấp số nhân

XEM TRỰC TUYẾN

comments