Kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 2 (Mũ – Logarit) trường THPT Thanh Hà – Hải Dương


Kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 2 trường THPT Thanh Hà – Hải Dương gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, nội dung kiểm tra thuộc chương lũy thừa, mũ và logarit, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai?
A. Đồ thị các hàm số y = a^x và y = loga x (với 0 < a ≠ 1) đối xứng với nhau qua đường thẳng  y= x
B. Hàm số log2(x – 2) đồng biến trên (2; +∞)
C. Hàm số y = log1/3 (x + 1) nghịch biến trên (-1; +∞)
D. Đồ thị hàm số a y = loga x (0 < a ≠ 1) nằm phía trên trục Ox


+ Giả sử tỷ lệ lạm phát của Việt Nam mỗi năm trong 10 năm tới là 5%. Hỏi nếu năm 2017 giá xăng A92 là 18000 VNĐ /lít thì năm 2025 giá xăng A92 là bao nhiêu tiền một lít.
A. 29320,10 VNĐ/lit
B. 27923,91 VNĐ/lít
C. 25327,81 VNĐ/lít
D. 26594,20 VNĐ/lít
+ Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào sai?
A. Hàm số y = e^(2x + 1) có đạo hàm là y’ = 2.e^(2x + 1)
B. Hàm số y = 2^x đồng biến trên R
C. Hàm số y = (1/2)^x nghịch biến trên R
D. Đồ thị hàm số y = 3^x nhận trục Oy là tiệm cận đứng

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com