Lý thuyết và bài tập hình học không gian – Nguyễn Tất Đỉnh


Tài liệu gồm 64 trang tổng hợp lý thuyết, phân dạng toán và tuyển chọn bài tập trắc nghiệm hình học không gian, tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Tất Đỉnh.

Nội dung tài liệu:
+ Phần 1. Tổng hợp lý thuyết khối đa diện và các kiến thức liên quan.
+ Phần 2. Phân dạng bài toán hình học không gian kèm các ví dụ minh họa có lời giải.
+ Phần 3. Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm hình không gian có đáp án và lời giải chi tiết.
[ads]
Xem thêm:
Bài tập trắc nghiệm khối đa diện, mặt nón, mặt trụ và mặt cầu – Trần Đình Cư
Bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện, mặt nón – trụ – cầu – Đặng Việt Đông
Chuyên đề hình học không gian dành cho học sinh trung bình – yếu
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com