Các dạng toán phương pháp quy nạp toán học, dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân – Trần Quốc Nghĩa


Tài liệu gồm 64 trang phân dạng, hướng dẫn phương pháp giải và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm, tự luận chuyên đề phương pháp quy nạp toán học, dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân thuộc chương 3 Đại số và Giải tích 11, tài liệu do thầy Trần Quốc Nghĩa biên soạn, các bài tập trắc nghiệm có đáp án.

Nội dung tài liệu:
Vấn đề 1. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC
+ Dạng 1. Chứng minh đẳng thức bằng phương pháp quy nạp
+ Dạng 2. Chứng minh các bài toán chia hết bằng phương pháp quy nạp
+ Dạng 3. [Nâng cao] Chứng minh các bài toán bất đẳng thức bằng phương pháp quy nạp
Vấn đề 2. DÃY SỐ
+ Dạng 1. Mở đầu về dãy số
+ Dạng 2. Xác định công thức của dãy số (un )
+ Dạng 3. Sử dụng phương pháp quy nạp chứng minh dãy số thỏa mãn tính chất K
+ Dạng 4. Xét tính tăng, giảm (hay tính đơn điệu) và bị chặn của một dãy số
BÀI TẬP TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ 2
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 2
[ads]
Vấn đề 3. CẤP SỐ CỘNG
+ Dạng 1. Chứng minh ba số (dãy số) lập thành một cấp số cộng
+ Dạng 2. Xác định số hạng tổng quát của một cấp số cộng
+ Dạng 3. Tìm các phần tử của một cấp số cộng
+ Dạng 4. Ứng dụng các tính chất của một cấp số cộng
+ Dạng 5. Tính tổng
BÀI TẬP TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ 3
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 3
Vấn đề 4. CẤP SỐ NHÂN
+ Dạng 1. Tìm các phần tử của một cấp số nhân
+ Dạng 2. Xác định số hạng tổng quát của một cấp số nhân
+ Dạng 3. Ứng dụng các tính chất của một cấp số nhân
+ Dạng 4. Chứng minh ba số (dãy số) lập thành một cấp số nhân
+ Dạng 5. Tính tổng
BÀI TẬP TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ 4
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ 4
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com