Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 2 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 2 năm học 2017 – 2018 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Để giải phương trình log2 (x + 1)^2 = 6. Một học sinh giải như sau:
Bước 1: Điều kiện (x + 1)^2 > 0 ⇔ x ≠ -1
Bước 2: Phương trình tương đương: 2log2 (x + 1) = 6 ⇔ log2 (x + 1) = 3 ⇔ x + 1 = 8 ⇔ x = 7
Bước 3: Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x = 7
Dựa vào bài giải trên chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Bài giải trên hoàn toàn chính xác
B. Bài giải trên sai từ Bước 1
C. Bài giải trên sai từ Bước 2
D. Bài giải trên sai từ Bước 3
[ads]
+ Cho hàm số y = 2^x – 2x. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Đồ thị hàm số luôn cắt trục tung
B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất lớn hơn -1
C. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại duy nhất một điểm
D. Đồ thị hàm số luôn cắt đường thẳng y = 2
+ Số 2^756839 – 1 là một số nguyên tố. Hỏi nếu viết trong hệ thập phân, số đó có bao nhiêu chữ số?
A. 227831 chữ số
B. 227834 chữ số
C. 227832 chữ số
D. 227835 chữ số

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com