Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 (Mũ – Logarit) trường THPT Cây Dương – Kiên Giang


Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 2 trường THPT Cây Dương – Kiên Giang gồm 2 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 1 tiết (45 phút), nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Một người mỗi tháng đều đặn gởi vào ngân hàng cùng một số tiền là 10 triệu đồng vào một ngày cố định của mỗi tháng với lãi suất kép 7%/năm. Hỏi sau ít nhất bao lâu thì người đó thu được cả vốn và lãi là 1 tỷ đồng? Giả sử trong quá trình gởi người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi.
A. 2 năm 6 tháng
B. 7 năm 5 tháng
C. 6 năm 7 tháng
D. 8 năm 2 tháng
[ads]
+ Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Đồ thị hàm số y = loga x (a > 0, a ≠ 1) có tiệm cận đứng là trục Oy
B. Hàm số y = a^x (a > 0, a ≠ 1) có tập xác định là (0; +∞)
C. Hàm số y = loga x (a > 0, a ≠ 1) có tập xác định là R
D. Đồ thị hàm số y = a^x (a > 0, a ≠ 1) có tiệm cận đứng là trục Oy
+ Cho các số thực dương a và b thỏa mãn a^2 + b^2 = 23ab. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. log5 (a + b) = 1 + 1/2.log5 a + 1/2.log5 b
B. log2 (a + b) = 1 + 1/2.log2 a + 1/2.log2 b
C. log5 (a + b) = 1 – 1/2.log5 a – 1/2.log5 b
D. log2 (a + b) = log2 a + log2 b

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com