Đề kiểm tra 1 tiết ĐS và GT 11 chương 4 (Giới hạn) trường Hùng Vương – Bình Thuận


Đề kiểm tra 1 tiết ĐS và GT 11 chương 4 (Giới hạn) trường Hùng Vương – Bình Thuận gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm khách quan (3 điểm) và 4 bài toán tự luận (7 điểm), đề nhằm kiểm tra các chủ đề kiến thức: giới hạn dãy số, giới hạn hàm số và hàm số liên tục trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 4: Giới hạn. Đề kiểm tra giới hạn có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết ĐS và GT 11 chương 4:
+ Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Nếu lim un = 0 thì lim |un| = 0
B. Nếu lim |un| = +∞ thì lim un = -∞
C. Nếu lim |un| = +∞ thì lim un = +∞
D. Nếu lim un = -a thì lim |un| = a


+ Cho phương trình: 2x^3 – 10x – 7 = 0. Chứng minh phương trình có ít nhất hai nghiệm.
+ Cho dãy số (un) xác định bởi: u1 = 1 và un+1 = (3un + 2)/(un + 2) với n ≥ 1. Biết (un) có giới hạn hữu hạn. Tìm giới hạn đó.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNGTải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com