Chuyên đề đạo hàm – Lư Sĩ Pháp


Tài liệu gồm có 72 trang được biên soạn bởi thầy Lư Sĩ Pháp, bao gồm tóm tắt lý thuyết cần nắm ở mỗi bài học, bài tập có hướng dẫn giải và bài tập tự luyện, phần bài tập trắc nghiệm đủ dạng có đáp án chuyên đề đạo hàm, giúp học sinh tự học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 5.

Các dạng toán được đề cập trong tài liệu chuyên đề đạo hàm – Lư Sĩ Pháp:
CHỦ ĐỀ 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm bằng định nghĩa.
+ Dạng 2. Quan hệ giữa tính liên tục và sự có đạo hàm.
+ Dạng 3. Tiếp tuyến với đồ thị (C) của hàm số y = f(x) tại điểm M0(x0;f(x0)) (tiếp điểm).
+ Dạng 4. Tiếp tuyến với đồ thị (C) của hàm số y = f(x) khi biết hệ số góc k.
CHỦ ĐỀ 2. CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm bằng các công thức đối với hàm đa thức, hàm hữu tỉ, hàm căn bậc hai.
+ Dạng 2. Vận dụng đạo hàm vào giải phương trình hay bất phương trình.
+ Dạng 3. Tiếp tuyến với đồ thị (C) của hàm số y = f(x) kẻ từ điểm A(a;b) với A thuộc (C) hoặc A không thuộc (C).
[ads]
CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
+ Dạng 1. Tính đạo hàm bằng công thức đối với các hàm lượng giác.
+ Dạng 2. Giải phương trình f'(x) = 0.
CHỦ ĐỀ 4. VI PHÂN
+ Dạng 1. Tìm vi phân của hàm số y = f(x).
+ Dạng 2. Tính giá trị gần đúng của một biểu thức.
CHỦ ĐỀ 5. ĐẠO HÀM CẤP HAI.
+ Dạng 1. Tìm đạo hàm cấp cao của hàm số y = f(x).
+ Dạng 2. Chứng minh một hệ thức có đạo hàm.
+ Dạng 3. Tính gia tốc tức thời của một chuyển động có phương trình s = s(t).
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]