Tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Hàm số lũy thừa – hàm số mũ – hàm số logarit


Tài liệu gồm 60 trang, được tổng hợp và biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số lũy thừa – hàm số mũ – hàm số logarit, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh tổng ôn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán.

Khái quát nội dung tài liệu tổng ôn tập TN THPT 2020 môn Toán: Hàm số lũy thừa – hàm số mũ – hàm số logarit:
A. Biến đổi công thức
B. Hàm số lũy thừa – mũ – logarit
+ Hàm lũy thừa.
+ Hàm số mũ.
+ Hàm số logarit.
+ Đồ thị hàm số mũ.
+ Đồ thị hàm số logarit.
[ads]
C. Bài toán thực tế
1. Lãi đơn.
2. Lãi kép.
3. Bài toán tăng trưởng dân số.
4. Vay vốn trả góp.
5. Tiền gửi hàng tháng.
D. Phương trình – bất phương trình cơ bản
1. Đạo hàm của hàm số mũ và lôgarit.
2. Phương trình mũ – lôgarit.
3. Bất phương trình mũ và lôgarit.
4. Các phương pháp giải phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com