Hướng dẫn giải các dạng toán dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân


Tài liệu gồm 52 trang, hướng dẫn giải các dạng toán dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân (CSC – CSN) trong chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 3.

Nội dung tài liệu hướng dẫn giải các dạng toán dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân:
BÀI 1. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC.
Dạng toán 1. Chứng minh mệnh đề P(n) đúng với mọi số tự nhiên n.
BÀI 2. DÃY SỐ.
Dạng toán 1. Tìm số hạng của dãy số cho trước.
Dạng toán 2. Xét tính tăng, giảm của dãy số.
Dạng toán 3. Tính bị chặn của dãy số.
BÀI 3. CẤP SỐ CỘNG.
BÀI 4. CẤP SỐ NHÂN.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com