Các dạng bài tập VDC khái niệm về khối đa diện, khối đa diện lồi và khối đa diện đều


Tài liệu gồm 24 trang, tóm tắt lý thuyết cơ bản cần nắm và hướng dẫn phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm vận dụng cao (VDC / nâng cao / khó) khái niệm về khối đa diện, khối đa diện lồi và khối đa diện đều, phù hợp với đối tượng học sinh khá – giỏi khi học chương trình Hình học 12 chương 1 (khối đa diện và thể tích của chúng) và ôn thi điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Các dạng bài tập trắc nghiệm VDC khái niệm về khối đa diện, khối đa diện lồi và khối đa diện đều:
BÀI 1. KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN.
A. LÍ THUYẾT
1. Khối lăng trụ và khối chóp.
2. Khái niệm về hình đa diện và khối đa diện.
3. Hai đa diện bằng nhau.
4. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1. Điều kiện để một hình là hình đa diện – khối đa diện.
Dạng 2. Xác định số đỉnh, cạnh, mặt của một khối đa diện.
Dạng 3. Phân chia, lắp ghép các khối đa diện.
Dạng 4: Phép biến hình trong không gian.

BÀI 2. KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU.
A. LÍ THUYẾT
1. Khối đa diện lồi.
2. Khối đa diện đều.
B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP
Dạng 1: Nhận diện đa diện lồi, đa diện đều.
Dạng 2: Các đặc điểm của khối đa diện đều.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com