Phân loại và phương pháp giải bài tập dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân


Tài liệu gồm 65 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Đại số và Giải tích 11 chương 3 (Toán 11).

BÀI 1. PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC.
Dạng 1. Chứng minh đẳng thức.
Dạng 2. Chứng minh bất đẳng thức.
Dạng 3. Chứng minh một tính chất.
Dạng 4. Một số bài toán khác.

BÀI 2. DÃY SỐ.
Dạng 1. Tìm số hạng của dãy số.
Dạng 2. Tính tăng giảm và bị chặn của dãy số.

BÀI 3. CẤP SỐ CỘNG.
Dạng 1. Xác định cấp số cộng, công sai và số hạng của cấp số cộng.
Dạng 2. Tính tổng các số hạng trong một cấp số cộng.
Dạng 3. Chứng minh một hệ thức trong cấp số cộng.
Dạng 4. Giải phương trình (tìm x trong cấp số cộng).

BÀI 4. CẤP SỐ NHÂN.
Dạng 1. Xác định cấp số nhân, số hạng, công bội của cấp số nhân.
Dạng 2. Tính tổng của cấp số nhân.
Dạng 3. Các bài toán thực tế.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com