Bài giảng lôgarit


Tài liệu gồm 21 trang, trình bày lí thuyết trọng tâm và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề lôgarit, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Giải tích 12 chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.

Mục tiêu:
Kiến thức:
+ Biết khái niệm và tính chất của lôgarit.
+ Biết các quy tắc lôgarit và công thức đổi cơ số.
+ Biết các khái niệm lôgarit thập phân, lôgarit tự nhiên.
Kĩ năng:
+ Biết vận dụng định nghĩa để tính một số biểu thức chứa lôgarit đơn giản.
+ Biết vận dụng các tính chất của lôgarit vào các bài toán biến đổi, tính toán các biểu thức chứa lôgarit.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM
1. Khái niệm lôgarit.
2. Tính chất.
3. Quy tắc tính lôgarit.
a. Lôgarit của một tích.
b. Lôgarit của một thương.
c. Lôgarit của một lũy thừa.
4. Đổi cơ số.
5. Lôgarit thập phân – lôgarit tự nhiên.
a. Lôgarit thập phân.
b. Lôgarit tự nhiên.
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Biến đổi biểu thức lôgarit.
– Bài toán 1. Chứng minh đẳng thức.
– Bài toán 2. Tính giá trị của biểu thức không có điều kiện. Rút gọn biểu thức.
– Bài toán 3. Tính giá trị biểu thức theo một biểu thức đã cho.
Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức chưa lôgarit theo một biểu thức đã cho.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com