Chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân – Tô Quốc An

Tài liệu gồm 70 trang, được biên soạn và sưu tầm bởi thầy giáo Tô Quốc An, tổng hợp lý thuyết, các dạng toán điển hình và các bài tập rèn luyện kĩ năng chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 11 học tốt chương trình Toán 11 phần Đại số và Giải tích chương 3.

Mục lục sách:
PHƯƠNG PHÁP QUY NẠP TOÁN HỌC 3.
A. LÝ THUYẾT 3.
B. CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH 3.
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 8.
D. HƯỚNG DẪN GIẢI 10.
DÃY SỐ 13.
A. LÝ THUYẾT 13.
1. Định nghĩa 13.
2. Các cách cho một dãy số 13.
3. Dãy số tăng, dãy số giảm, dãy số hằng 13.
4. Dãy số bị chặn 14.
B. CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH 15.
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 21.
+ Dạng 1 Bài tập về xác định số hạng của dãy số 21.
+ Dạng 2 Bài tập về xét tính tăng, giảm của dãy số 22.
+ Dạng 3 Bài tập về xét tính bị chặn của dãy số 22.
+ Dạng 4 Bài tập về tính chất của dãy số 23.
D. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 25.
+ Dạng 1 Bài tập về xác định số hạng của dãy số 25.
+ Dạng 2 Bài tập về xét tính tăng giảm của dãy số 26.
+ Dạng 3 Bài tập về xét tính bị chặn của dãy số 26.
+ Dạng 4 Bài tập về tính chất của dãy số 27.
CẤP SỐ CỘNG 30.
A. LÝ THUYẾT 30.
I. Định nghĩa 30.
II. Số hạng tổng quát của cấp số cộng 31.
III. Tính chất các số hạng của cấp số cộng 31.
IV. Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng 32.
B. CÁC DẠNG TOÁN VỀ CẤP SỐ CỘNG 33.
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 40.
+ Dạng 1 Bài tập nhận dạng cấp số cộng 40.
+ Dạng 2 Bài tập về xác định số hạng và công sai của cấp số cộng 40.
+ Dạng 3 Bài tập về tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng 41.
+ Dạng 4 Bài tập liên quan đến tính chất của cấp số cộng 41.
+ Dạng 5 Bài tập liên quan đến cấp số cộng 41.
D. HƯỚNG DẪN GIẢI 44.
+ Dạng 1 Bài tập về nhận dạng cấp số cộng 44.
+ Dạng 2 Bài tập về nhận dạng cấp số cộng 44.
+ Dạng 3 Bài tập về tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng 46.
+ Dạng 4 Bài tập liên quan đến tính chất của cấp số cộng 46.
+ Dạng 5 Bài tập liên quan đến cấp số cộng 46.
CẤP SỐ NHÂN 50.
A. LÝ THUYẾT 50.
1. Định nghĩa 50.
2. Số hạng tổng quát của cấp số nhân 51.
3. Tính chất các số hạng của cấp số nhân 52.
4. Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân 52.
B. CÁC DẠNG TOÁN VỀ CẤP SỐ NHÂN 54.
C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 60.
+ Dạng 1 Bài tập về nhận dạng cấp số nhân 60.
+ Dạng 2 Bài tập về xác định số hạng và công bội của cấp số nhân 60.
+ Dạng 3 Bài tập về tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân 61.
+ Dạng 4 Bài tập liên quan đến cấp số nhân 61.
+ Dạng 5 Bài tập liên quan đến cả cấp số nhân và cấp số cộng 62.
D. HƯỚNG DẪN GIẢI 63.
+ Dạng 1 Bài tập về nhận dạng cấp số nhân 63.
+ Dạng 2 Bài tập về xác định số hạng và công bội của cấp số nhân 63.
+ Dạng 3 Bài tập về tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân 65.
+ Dạng 4 Bài tập liên quan đến cấp số nhân 66.
+ Dạng 5 Bài tập liên quan đến cả cấp số nhân và cấp số cộng 68.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]