Một số dạng toán liên quan đến thể tích khối chóp

Tài liệu gồm 50 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, hướng dẫn giải một số dạng toán liên quan đến thể tích khối chóp trong chuyên đề thể tích khối đa diện môn Toán 12.

Dạng 1: Khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy.
Phương pháp: Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với mặt phẳng đáy.
+ Đường cao: SA.
+ Thể tích khối chóp: V = 1/3.SA.SABCD.
Dạng 2: Khối chóp có mặt bên là tam giác cân tại S và vuông góc với đáy.
Phương pháp: Cho hình chóp S.ABCD có mặt bên SAB là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy.
+ Đường cao: SH H là trung điểm AB.
+ Thể tích khối chóp: V = 1/3.SH.SABCD.
Dạng 3: Khối chóp có hình chiếu của S trên mặt đáy là điểm H.
Phương pháp: Cho hình chóp S.ABC có điểm H là hình chiếu vuông góc của S trên mặt đáy.
+ Đường cao: SH.
+ Thể tích khối chóp: V = 1/3.SH.SABC.
Dạng 4: Khối chóp có hai mặt bên cùng vuông góc với mặt đáy.
Phương pháp: Cho hình chóp S.ABCD có hai mặt (SAB) và (SBC) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy.
+ Đường cao: SB.
+ Thể tích khối chóp: V = 1/3.SB.SABCD.
Dạng 5: Khối chóp đều.
Phương pháp: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC.
+ Đường cao: SG với G là trọng tâm tam giác ABC.
+ Thể tích khối chóp: V = 1/3.SG.SABC.
Phương pháp: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD.
+ Đường cao: SO với O là tâm hình vuông ABCD.
+ Thể tích khối chóp: V = 1/3.SO.SABCD.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MINH HỌA.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỰ LUYỆN.
LỜI GIẢI CHI TIẾT.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]