Chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân Toán 11 Cánh Diều

Tài liệu gồm 231 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân trong chương trình SGK Toán 11 Cánh Diều (viết tắt: Toán 11 CD), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. DÃY SỐ.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tìm số hạng của dãy số.
+ Dạng 2. Xét tính tăng, giảm của dãy số.
+ Dạng 3. Xét tính bị chặn của dãy số.
+ Dạng 4. Tính tổng của dãy số.
+ Dạng 5. Xác định công thức số hạng tổng quát của dãy số.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Biểu diễn dãy số, tìm công thức tổng quát.
+ Dạng 2. Tìm hạng tử trong dãy số.
+ Dạng 3. Dãy số tăng, dãy số giảm.
+ Dạng 4. Dãy số bị chặn trên, bị chặn dưới, bị chặn.

BÀI 2. CẤP SỐ CỘNG.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Nhận diện cấp số cộng.
+ Dạng 2. Tìm các yếu tố của cấp số cộng.
+ Dạng 3. Tính tổng và một số bài toán liên quan.

BÀI 3. CẤP SỐ NHÂN.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Chứng minh một dãy (un) là cấp số nhân.
+ Dạng 2. Xác định các đại lượng của cấp số nhân.
+ Dạng 3. Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.
+ Dạng 4. Một số bài toán liên quan đến cấp số nhân.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Nhận diện cấp số nhân.
+ Dạng 2. Tìm công thức của cấp số nhân.
+ Dạng 3. Tìm hạng tử trong cấp số nhân.
+ Dạng 4. Tính tổng và một số bài toán liên quan.
+ Dạng 5. Kết hợp cấp số nhân và cấp số cộng.
+ Dạng 6. Bài toán thực tế và một số bài toán khác.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]