Chuyên đề hàm số mũ và hàm số lôgarit Toán 11 CTST

Tài liệu gồm 268 trang, bao gồm lý thuyết, hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, các dạng bài tập tự luận và hệ thống bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số mũ và hàm số lôgarit trong chương trình SGK Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo (viết tắt: Toán 11 CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. PHÉP TÍNH LŨY THỪA.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tính giá trị của biểu thức.
+ Dạng 2. Biến đổi, rút gọn, biểu diễn các biểu thức.
+ Dạng 3. Bài toán lãi suất kép – dân số.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Rút gọn biểu thức lũy thừa.
+ Dạng 2. Tính giá trị biểu thức.
+ Dạng 3. So sánh các biểu thức chứa lũy thừa.
+ Dạng 4. Bài toán lãi suất – dân số.

BÀI 2. PHÉP TÍNH LÔGARIT.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 3. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LÔGARIT.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số mũ – lôgarit.
+ Dạng 2. Bài toán lãi suất kép.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Tập xác định.
+ Dạng 2. Sự biến thiên.
+ Dạng 3. Đồ thị.
+ Dạng 4. Bài toán lãi suất.

BÀI 4. PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ và LÔGARIT.
I. LÝ THUYẾT.
II. HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN.
III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Phương trình mũ.
+ Dạng 2. Phương trình logarit.
+ Dạng 3. Bất phương trình mũ.
+ Dạng 4. Bất phương trình logarit.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]