30 bài tập cấp số cộng và cấp số nhân nâng cao – Nguyễn Đình Sỹ

Tài liệu gồm 13 trang tuyển chọn 30 bài tập cấp số cộng và cấp số nhân nâng cao do tác giả Nguyễn Định Sĩ biên soạn.

Trích một số bài toán trong tài liệu:
1. Số hạng thứ 2 và số hạng thứ 7 của một cấp số cộng có tổng bằng 92, số hạng thứ tư và số hạng thứ 11 có tổng bằng 71 . Tìm 4 số hạng đó ?
2. Người ta trồng 3003 cây theo hình một tam giác như sau: hàng thứ nhất có 1 cây, hàng thứ hai có 2 cây, hàng thứ ba có 3 cây, v.v… Hỏi có bao nhiêu hàng ?
3. Tìm bốn góc của một tứ giác, biết các góc đó lập thành một cấp số nhận và góc cuối bằng 9 lần góc thứ 2 ?


Bạn đọc có thể tham khảo thêm tài liệu Hướng dẫn giải các dạng toán dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân – Đặng Việt Đông trong đó tuyển chọn nhiều bài toán về dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân từ cơ bản đến nâng cao với đầy đủ các dạng toán, có lời giải chi tiết.

XEM TRỰC TUYẾN

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: TOÁN MATH
+ Email: toanmath.com@gmail.com