Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 trường THPT Nguyễn Công Trứ – TP. HCM

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 trường THPT Nguyễn Công Trứ – TP. HCM gồm 1 trang với 4 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận (tỉ lệ điểm 30 : 70), thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương trình và hệ phương trình.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]