12 đề ôn tập kiểm tra Đại số 10 chương 3 chủ đề phương trình và hệ phương trình

Tài liệu gồm 25 trang được tổng hợp và biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển tập 12 đề ôn tập kiểm tra Đại số 10 chương 3 năm học 2018 – 2019, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương trình và hệ phương trình, các đề được biên soạn theo cùng cấu trúc 10 câu trắc nghiệm khách quan kết hợp với 3 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút (bài kiểm tra 1 tiết), phân trắc nghiệm có đáp án.

Trích dẫn tài liệu 12 đề ôn tập kiểm tra Đại số 10 chương 3 chủ đề phương trình và hệ phương trình:
+ Hai phương trình được gọi là tương đương khi:
A. Hai phương trình có cùng tập xác định.
B. Hai phương trình có cùng tập hợp nghiệm.
C. Hai phương trình có cùng dạng.
D. Phương trình này là phương trình hệ quả của phương trình kia.
[ads]
+ Cho phương trình: ax + b = 0. Chọn mệnh đề ĐÚNG:
A. Nếu b = 0 thì phương trình có vô số nghiệm.
B. Nếu a = 0 thì phương trình vô nghiệm.
C. Nếu a khác 0 thì phương trình có nghiệm.
D. Nếu b khác 0 thì phương trình có nghiệm.
+ Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình m^2.x^2 + 3mx + 1 = x^2 + (m – 2)x là phương trình bậc nhất?

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]