Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 trường THPT Che Guevara – Bến Tre

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 trường THPT Che Guevara – Bến Tre gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 20 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương trình và hệ phương trình, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho phương trình: x^2 – 2(1 – m)x + m^2 – m = 0 (1)
a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn (2×1 – 1)(2×2 – 1) – x1x2 = 1
[ads]
+ Giả sử phương trình x^2 – mx – m = 0 (m là tham số) có hai nghiệm là x1, x2. Tính giá trị biểu thức P = (x1)^2.(1 – x2)^2.(x2)^2.(1 – x1)^2 theo m.
A. P = 5m + 9   B. P = -5m + 9
C. P = m + 9   D. P = -m + 9
+ Số nghiệm của phương trình √(4 – 3x^2) = 2x – 1 là:
A. 2   B. 3
C. 0   D. 1

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]