Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 trường THPT Thái Bình Dương – Cần Thơ

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 trường THPT Thái Bình Dương – Cần Thơ gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương trình và hệ phương trình, đề kiểm tra có ma trận đề, có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3:
+ Một công ty Taxi có 85 xe chở khách gồm 2 loại, xe chở được 4 khách và xe chở được 7 khách. Dùng tất cả xe đó, tối đa mỗi lần công ty chở một lần được 445 khách. Hỏi công ty đó có mấy xe mỗi loại?
A. 45 xe 4 chỗ; 40 xe 7 chỗ
B. 50 xe 4 chỗ; 35 xe 7 chỗ
C. 35 xe 7 chỗ; 50 xe 4 chỗ
D. 40 xe 4 chỗ; 45 xe 7 chỗ
[ads]
+ Trong một phòng có 360 cái ghế được xếp thành các dãy và các ghế trong mỗi dãy đều bằng nhau. Có một lần phòng họp phải xếp thêm 1 dãy ghế và mỗi dãy tăng 1 ghế (số ghế trong mỗi dãy bằng nhau) để đủ chỗ cho 400 đại biểu. Hỏi bình thường trong phòng có bao nhiêu dãy ghế và mỗi dãy có bao nhiêu cái ghế?
+ Với m = 2 thì phương trình (2 – m)x = 1:
A. Vô số nghiệm   B. Có nghiệm duy nhất x = 1/2
C. Vô nghiệm   D. Có nghiệm duy nhất x = 2

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]