Đề kiểm tra Đại số 10 chương 3 trường THPT Đa Phúc – Hà Nội

Với yêu cầu kiểm tra tổng quát chủ đề kiến thức phương trình và hệ phương trình, tổ Toán học trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội tổ chức kiểm tra chung 1 tiết Đại số 10 chương 3.

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 3 trường THPT Đa Phúc – Hà Nội có mã đề 132, đề kiểm tra gồm có 02 trang được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận kết hợp, phần trắc nghiệm gồm 15 câu, chiếm 06 điểm, phần tự luận gồm có 02 câu, chiếm 04 điểm, tổng thời gian làm bài là 45 phút, đề kiểm tra có đáp án mã đề 132, 209, 357, 485, 570, 628, 743, 896 và lời giải chi tiết.
[ads]
Trích dẫn đề kiểm tra Đại số 10 chương 3 trường THPT Đa Phúc – Hà Nội:
+ Hai phương trình được gọi là tương đương khi:
A. Có cùng tập xác định. B. Có cùng tập hợp nghiệm.
C. Có cùng dạng phương trình. D. Cả A, B, C đều đúng.
+ Cho phương trình x – √(2x – m) = 4 (với m là tham số).
a) Giải phương trình đã cho với m = 5.
b) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.
+ Cho phương trình mx^2 – 6(m – 1)x + 9(m – 3) = 0. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình có 2 nghiệm x1 và x2 thỏa mãn hệ thức x1 + x2 = x1.x2.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]