Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Phú Tân – An Giang

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Phú Tân – An Giang mã đề 132 được biên soạn nhằm kiểm tra kiến thức chủ đề kiến thức phương trình và hệ phương trình, đề gồm 14 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận, phần trắc nghiệm chiếm 7 điểm va phần tự luận chiếm 3 điểm, yêu cầu học sinh hoàn thành bài làm trong 45 phút.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 3 năm 2018 – 2019 trường Phú Tân – An Giang:
+ Số giá trị nguyên của tham số m thuộc [-5;5] để phương trình: x^2 + 2mx + m^2 + m – 3 = 0 có hai nghiệm phân biệt?
+ Một tàu thủy xuôi dòng từ A đến B mất 5 giờ và ngược dòng từ B đến A mất 7 giờ. Hỏi một chiếc bè trôi từ A đến B mất bao lâu?
+ Biết phương trình ax^2 + bx + c = 0, (a ≠ 0) có hai nghiệm x1, x2. Tìm mệnh đề đúng.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]