Đề kiểm tra Đại số 10 chương 3 năm học 2017 – 2018 trường THPT Trần Quốc Tuấn – Kon Tum

Đề kiểm tra Đại số 10 chương 3 năm học 2017 – 2018 trường THPT Trần Quốc Tuấn – Kon Tum gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Biết cách đây bốn năm tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con và sau hai năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mẹ và con hiện nay.
A. 33 tuổi và 10 tuổi
B. 34 tuổi và 10 tuổi
C. 36 tuổi và 10 tuổi
D. 35 tuổi và 10 tuổi
[ads]
+ Cho phương trình 2x^2 – x = 0. Tìm phương trình không phải là phương trình hệ quả của phương trình đã cho.
A. x^2 – 2x + 1 = 0
B. (2x^2 – x)^2 = 0
C. 4x^3 – x = 0
D. 2x – x/(1 – x) = 0
+ Tìm m để phương trình x^2 – 2x + m = 0 có nghiệm kép.
A. m > 1   B. m = -1
C. m < 1   D. m = 1

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]