Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Trần Quốc Nghĩa


CÁC PHÉP BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG

Vấn đề 1. PHÉP BIẾN HÌNH PHÉP TỊNH TIẾN – PHÉP DỜI HÌNH
+ Dạng 1. Tìm ảnh của hình H cho trước qua một phép tịnh tiến Tu
+ Dạng 2. Xác định phép tịnh tiến
+ Dạng 3. Tìm quỹ tích (tập hợp điểm) bằng phép tịnh tiến
+ Dạng 4. Áp dụng phép tịnh tiến vào dựng hình
+ Dạng 5. Chứng minh hai hình bằng nhau. Tính độ dài đoạn thẳng, số đo góc
+ Dạng 6. Tích của các phép tịnh tiến
+ Dạng 7. Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến
BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Vấn đề 2. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC
+ Dạng 1. Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất
+ Dạng 2. Tìm quỹ tích (tập hợp điểm) bằng phép đối xứng trục
+ Dạng 3. Áp dụng phép đối xứng trục vào dựng hình
+ Dạng 4. Áp dụng phép đối xứng trục vào chứng minh hình học
+ Dạng 5. Tích của các phép đối xứng trục
+ Dạng 6. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục
BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 2
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
[ads]
Vấn đề 3. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
+ Dạng 1. Tìm quỹ tích (tập hợp điểm) bằng phép đối xứng tâm
+ Dạng 2. Áp dụng phép đối xứng tâm vào dựng hình
+ Dạng 3. Áp dụng phép đối xứng tâm vào chứng minh
+ Dạng 4. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục
BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 3
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Vấn đề 4. PHÉP QUAY
+ Dạng 1. Xác định phép quay
+ Dạng 2. Tìm ảnh của một hình cho trước qua phép quay
+ Dạng 3. Tìm quỹ tích (tập hợp điểm) bằng phép quay
+ Dạng 4. Áp dụng phép quay vào dựng hình
+ Dạng 5. Áp dụng phép quay vào chứng minh
+ Dạng 6. Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất
+ Dạng 7. Tích của các phép quay
+ Dạng 8. Biểu thức tọa độ của phép quay
BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 4
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Vấn đề 5. PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU
+ Dạng 1. Sử dụng tọa độ cho phép dời hình
+ Dạng 2. Chứng minh hai hình (H) và (H’) bằng nhau
BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 5
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Vấn đề 6. PHÉP VỊ TỰ
+ Dạng 1. Xác định phép vị tự
+ Dạng 2. Áp dụng phép vị tự vào chứng minh
+ Dạng 3. Biểu thức tọa độ của phép vị tự
BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ 6
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Vấn đề 7. PHÉP ĐỒNG DẠNG
+ Dạng 1. Xác định phép đồng dạng
+ Dạng 2. Áp dụng phép đồng dạng vào chứng minh
+ Dạng 3. Chứng minh hai hình (H) và (H) đồng dạng
+ Dạng 4. Biểu thức tọa độ của phép đồng dạng
BÀI TẬP TỔNG HỢP VẤN ĐỀ
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
BÀI TẬP TỔNG HỢP CHỦ ĐỀ 2
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com