Hướng dẫn giải các dạng toán phép biến hình


Tài liệu gồm 24 trang, hướng dẫn giải các dạng toán phép biến hình trong chương trình Hình học 11 chương 1: phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

Nội dung tài liệu hướng dẫn giải các dạng toán phép biến hình:
BÀI 1. MỞ ĐẦU VỀ PHÉP BIẾN HÌNH.
BÀI 2. PHÉP TỊNH TIẾN.
+ Dạng toán 1. Xác định ảnh của một hình qua phép tịnh tiến.
+ Dạng toán 2. Xác định phép tịnh tiến khi biết ảnh và tạo ảnh.
+ Dạng toán 3. Các bài toán ứng dụng của phép tịnh tiến.
BÀI 3. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC (BÀI ĐỌC THÊM).
[ads]
BÀI 4. PHÉP QUAY.
+ Dạng toán 1. Tìm tọa độ ảnh của một điểm qua phép quay.
+ Dạng toán 2. Tìm phương trình ảnh của một đường tròn qua phép quay.
BÀI 5. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM.
BÀI 6. PHÉP VỊ TỰ VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG.
+ Dạng toán. Phép vị tự trong hệ tọa độ Oxy.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com