Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng – Lê Minh Tâm


Tài liệu gồm 59 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Minh Tâm, tóm tắt lý thuyết SGK và tuyển chọn bài tập trắc nghiệm + tự luận chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng, giúp học sinh lớp 11 tham khảo khi học chương trình Hình học 11 chương 1.

BÀI 1. PHÉP BIẾN HÌNH.
I. Định nghĩa.
II. Ký hiệu.
III. Tính chất.

BÀI 2. PHÉP TỊNH TIẾN.
I. Định nghĩa.
II. Tính chất.
III. Biểu thức tọa độ.
IV. Bài tập.
4.1. Tự luận: Bài toán xác định ảnh trong hệ tọa độ qua phép tịnh tiến.
4.2. Trắc nghiệm.

BÀI 3. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC.
I. Định nghĩa.
II. Tính chất.
III. Biểu thức tọa độ.
IV. Bài tập.
4.1. Tự luận: Bài toán xác định ảnh trong hệ tọa độ qua phép đối xứng trục.
4.2. Trắc nghiệm.

BÀI 4. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM.
I. Định nghĩa.
II. Tính chất.
III. Biểu thức tọa độ.
IV. Bài tập.
4.1. Tự luận: Bài toán xác định ảnh trong hệ tọa độ qua phép đối xứng tâm.
4.2. Trắc nghiệm.

BÀI 5. PHÉP QUAY.
I. Định nghĩa.
II. Tính chất.
III. Biểu thức tọa độ.
IV. Bài tập.
4.1. Tự luận: Bài toán xác định ảnh trong hệ tọa độ qua phép quay.
4.2. Trắc nghiệm.

BÀI 6. PHÉP DỜI HÌNH.
I. Định nghĩa.
II. Tính chất.
III. Khái niệm hai hình bằng nhau.
IV. Bài tập.
4.1. Tự luận: Bài toán xác định ảnh trong hệ tọa độ qua phép dời hình.
4.2. Trắc nghiệm.

BÀI 7. PHÉP VỊ TỰ.
I. Định nghĩa.
II. Tính chất.
III. Cách tìm tâm vị tự của hai đường tròn.
IV. Biểu thức tọa độ.
V. Bài tập.
4.1. Tự luận: Bài toán xác định ảnh trong hệ tọa độ qua phép quay.
4.2. Trắc nghiệm.

BÀI 8. PHÉP ĐỒNG DẠNG.
I. Định nghĩa.
II. Tính chất.
III. Khái niệm hai hình đồng dạng.
IV. Bài tập.
4.1. Tự luận: Bài toán xác định ảnh trong hệ tọa độ qua phép đồng dạng.
4.2. Trắc nghiệm.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com