Lý thuyết, phương pháp giải toán và bài tập phép quay – Lê Bá Bảo


Tài liệu gồm 23 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, tổng hợp lý thuyết, hướng dẫn phương pháp giải toán và tuyển chọn bài tập trắc nghiệm – tự luận chuyên đề phép quay, có đáp án và lời giải chi tiết; đây là một chủ đề quan trọng trong chương trình Toán 11 phần Hình học chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

I. LÝ THUYẾT
1. Định nghĩa phép quay.
2. Nhận xét.
3. Tính chất.
4. Một số kết quả và dấu hiệu sử dụng phép quay để giải toán.
II. MỘT SỐ KẾT QUẢ CẦN LƯU Ý
1. Ảnh của điểm qua phép quay.
2. Giả sử phép quay Q(I;a) biến đường thẳng d thành d’.
3. Các phương pháp xác định ảnh của đường thẳng d qua Q(I;a).
+ Phương pháp 1: Chọn 2 điểm bất kì. Đường thẳng ảnh đi qua 2 ảnh tương ứng.
+ Phương pháp 2: Chọn 1 điểm A thuộc đường thẳng. Xác định ảnh A’. Đường thẳng ảnh d’ đi qua A’ và hợp với d một góc a.
+ Phương pháp 3: Gồm 2 bước: Bước 1: Chọn H d với IH d. Xác định Q H H I. Bước 2: Đường thẳng d’ cần tìm đi qua H’ và vuông góc với IH’.
III. LUYỆN TẬP
IV. BÀI TẬP TỰ LUẬN – TỰ LUYỆN
V. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com