Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 (Vector) trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai


Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 (Vector) trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Tập hợp các điểm M trong mặt phẳng thoả |vtMA + vtMB + vtMC| = 3 là:
A Đường thẳng MG
B Đường tròn tâm G, bán kính bằng 1
C Đường tròn tâm G, bán kính bằng 3
D Đoạn thẳng MG
[ads]
+ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau về vt0 (vectơ không).
A. vt0 cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ
B. vt0 có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau
C. vt0 có độ dài bằng 0
D Tất cả các khẳng định trên đều đúng
+ Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hai vectơ cùng phương là hai vectơ có giá song song nhau
B. Hai vectơ cùng phương là hai vectơ có giá trùng nhau
C. Hai vectơ cùng phương là hai vectơ có giá song song hoặc trùng nhau
D. Hai vectơ cùng phương là hai vectơ bằng nhau
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]