Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 chương 1 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương


Đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 chương 1 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương là bài kiểm tra định kỳ môn Toán lớp 10 số 02, đề có mã 632 gồm 03 trang với 25 câu hỏi và bài toán trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 45 phút (không tính thời gian giáo viên phát đề), nội dung kiểm tra thuộc chủ đề vectơ, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra 45 phút Hình học 10 chương 1 năm 2018 – 2019 trường Đoàn Thượng – Hải Dương:
+ Cho hai vectơ không cùng phương a và b. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Cả B, C, D đều sai.
B. Không có vectơ nào cùng phương với cả hai vectơ a và b.
C. Có một vectơ cùng phương với cả hai vectơ a và b, đó là vectơ 0.
D. Có vô số vectơ cùng phương với cả hai vectơ a và b.
[ads]
+ Cho tam giác ABC. Tập hợp những điểm M sao cho: |MA + MB| = |MC + MB| là?
A. M nằm trên đường trung trực của IJ với I, J lần lượt là trung điểm của AB và BC.
B. M nằm trên đường tròn tâm I, bán kính AC = 2R với I nằm trên cạnh AB sao cho IA = 2IB.
C. M nằm trên đường trung trực của BC.
D. M nằm trên đường tròn tâm I, bán kính R = 2AB với I nằm trên cạnh AB sao cho IA = 2IB.
+ Cho tam giác ABC. Để điểm M thoả mãn điều kiện MA + BM + MC = 0 thì M phải thỏa mãn mệnh đề nào?
A. M là trọng tâm tam giác ABC .
B. M là điểm sao cho tứ giác ABMC là hình bình hành.
C. M thuộc trung trực của AB.
D. M là điểm sao cho tứ giác BAMC là hình bình hành.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]