Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 nâng cao chương 1 trường THPT An Phước – Ninh Thuận


Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 nâng cao chương 1 trường THPT An Phước – Ninh Thuận gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, nội dung kiểm tra thuộc chương vectơ, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Chọn khẳng định đúng.
A. Véctơ là một đoạn thẳng không phân biệt điểm đầu và điểm cuối
B. Véctơ là một đoạn thẳng có hướng
C. Véctơ là một đường thẳng có hướng
D. Véctơ là một đoạn thẳng
[ads]
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d đi qua hai điểm A (1; 2) và điểm B (-2; 1), đường thẳng d cắt trục Ox tại điểm K. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. K (-5; 0) và hai điểm A, B nằm khác phía đối với K
B. K (-5; 0) và hai điểm A, B nằm cùng một phía đối với K
C. K (-4; 0) và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K
D. K (5; 0) và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với K
+ Điền từ thích hợp vào dấu (…..) để được mệnh đề đúng. Hai véctơ ngược hướng thì …..
A. Bằng nhau
B. Cùng độ dài
C. Cùng phương
D. Cùng điểm đầu
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]