Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 (Vectơ) trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc


Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 trường THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề vectơ và các phép toán. Với hình thức đề gồm cả trắc nghiệm và tự luận, vừa đánh giá được khả năng nhạy bén, tốc độ làm bài, vừa kiểm tra được khả năng trình bày bài làm bày học sinh, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:
A. Hai vectơ không cùng hướng thì luôn ngược hướng
B. Hai vectơ có độ dài bằng nhau thì bằng nhau
C. Hai vectơ cùng phương thì cùng hướng
D. Hai vectơ bằng nhau thì cùng hướng
[ads]
+ Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các véctơ khác véctơ không, ngược hướng với véctơ OA, có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác là:
A. 2   B. 4
C. 6   D. 3
+ Cho tam giác ABC, gọi O, H, G lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp, trực tâm, trọng tâm của tam giác ABC.
a. Chứng minh rằng: vtOA + vtOB + vtOC = 3.vtOG
b. Chứng minh ba điểm O, H, G thẳng hàng

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]