Đề kiểm tra chung Hình học 10 chương 1 trường THPT Thanh Miện – Hải Dương


Đề kiểm tra chung Hình học 10 chương 1 trường THPT Thanh Miện – Hải Dương gồm hai mã đề 132 và 134, đề gồm 03 trang với 25 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề vectơ, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra chung Hình học 10 chương 1 trường THPT Thanh Miện – Hải Dương:
+ Chọn khẳng định đúng?
A. Hai vecto bằng nhau nếu độ dài của chúng bằng nhau.
B. Hai vecto bằng nhau nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài.
C. Hai vecto bằng nhau nếu hai véc tơ cùng hướng.
D. Hai vecto bằng nhau nếu hai véc tơ cùng phương.
+ Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của AB và N thuộc cạnh AC sao cho NC = 2NA. Hãy xác định điểm K thỏa mãn: 3AB + 2AC – 12AK = 0 và điểm D thỏa mãn: 3AB + 4AC – 12KD = 0.
A. K là trung điểm của MN và D là trung điểm của BC.
B. K là trung điểm của BC và D là trung điểm của MN.
C. K là trung điểm của MN và D là trung điểm của AB.
D. K là trung điểm của MN và D là trung điểm của AC.
+ Cho tam giác ABC, nếu điểm M thỏa mãn MA – MB – MC = 0 thì ta có:
A. ABMC là hình bình hành. B. ABCM là hình bình hành.
C. M là trung điểm BC. D. M là trung điểm AB.
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]