Đề kiểm tra chương 1 Hình học 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định


Đề kiểm tra chương 1 Hình học 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài toán tự luận, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số các vectơ bằng vtOC có điểm đầu và cuối là đỉnh của lục giác là:
A. 2
B. 4
C. 3
D. 6
[ads]
+ Cho ΔABC có A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).
a) Tìm điểm D để tứ giác ABDC là hình bình hành
b) Tìm trọng tâm G của ΔABC
c) Tìm tọa độ giao điểm của AB với trục hoành
+ Cho tứ giác ABCD. Số các vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của tứ giác bằng:
A. 10
B. 12
C. 14
D. 8

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]