Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 – 2 trường THPT Trần Quý Cáp – Quảng Nam


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 – 2 trường THPT Trần Quý Cáp – Quảng Nam gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 45 phút. Nội dung kiểm tra thuộc chương mệnh đề – tập hợp và hàm số bậc nhất – hàm số bậc hai.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A. Hôm nay là thứ mấy?
B. 5 + x = -2
C. APEC được tổ chức ở Đà Nẵng
D. n^2 là số nguyên tố
[ads]
+ Cho hàm số y = -x^2 + 2x + 3.
a. Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số đã cho và trục hoành
b. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho
+ Cho hàm số y = ||x| – 2| – |x|
a. Chứng minh hàm số đã cho là hàm số chẵn
b. Tìm m để phương trình ||x| – 2| – |x| = m có 4 nghiệm phân biệt
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com