Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 2 (Mũ – Logarit) trường THPT An Hải – Hải Phòng


Đề kiểm tra 45 phút Giải tích 12 chương 2 (Mũ – Logarit) trường THPT An Hải – Hải Phòng gồm 2 mã đề, mỗi đề gồm 12 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Nội dung kiểm tra thuộc chủ đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho hàm số y = x(5√x) (x > 0). Tìm khẳng định sai:
A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; +∞)
C. Hàm số không có cực trị
D. y’ = 6/5.x^11/5
[ads]
+ Cho hàm số y = x^π/4, các kết luận sau, kết luận nào sai:
A. Tập xác định D = (0; +∞)
B. Hàm số luôn luôn đồng biến với mọi x thuộc tập xác định
C. Hàm số luôn đi qua điểm M (1; 1)
D. Hàm số không có tiệm cận
+ Tìm số x biết rằng: log_2 x + log_4 x + log_8 x = 15/2
A. x = 64   B. 2^11/6
C. Đáp án khác   D. x = 4

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: [email protected]