Đề kiểm tra Toán 12 (Mũ – Logarit – Khối tròn xoay) trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai


Đề kiểm tra Toán 12 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai gồm 4 mã đề, mỗi mã đề gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, đây là đề kiểm tra kết hợp cả Giải tích và Hình học lớp 12, nội dung thuộc các chủ đề: mũ – loagrit, khối tròn xoay, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra:
+ Cho phương trình log(1/√2) [(x^2 + 2x – 2)/(x^2 – 3x + 5)]. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất
B. Phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu
C. Phương trình đã cho có hai nghiệm âm phân biệt
D. Phương trình đã cho có hai nghiệm dương phân biệt
[ads]
+ Một hình trụ có bán kính bằng 1, chiều cao bằng 2. Một mặt cầu tiếp xúc với hai đáy của hình trụ. Kí hiệu S1, S2 lần lượt là diện tích xung quanh hình trụ, diện tích mặt cầu. Trong các hệ thức sau, tìm hệ thức đúng.
A. S2 = 2/3.S1
B. S2 = 3/4.S1
C. S2 = S1
D. S2 = 4/5.S1
+ Trong không gian, cho tam giác ABC vuông tại A, AB = a và AC = √3a. Tính độ dài đường sinh l của hình nón, nhận được khi quay tam giác ABC xung quanh trục AB.
A. l = a
B. l = √2a
C. l = √3a
D. l = 2a
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com