Bài tập dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân có lời giải chi tiết


Tài liệu gồm 29 trang tuyển chọn các bài tập dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân có lời giải chi tiết (Đại số và Giải tích 11 chương 3), các bài tập được chọn lọc với nhiều dạng bài khác nhau, độ khó từ thấp đến cao.

Trích dẫn tài liệu dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân:
+ Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây. Cấp số nhân với:
A. un = (-1/4)^n là dãy số tăng.
B. un = (1/4)^n là dãy số tăng.
C. un = 4^n là dãy số tăng.
D. un = (-4)^n là dãy số tăng.
+ Cho dãy số (un): 1, x, x^2, x^3 … (với x ∈ R, x ≠ 1, x ≠ 0). Chọn mệnh đề đúng:
A. (un) là cấp số nhân có un = x^n.
B. (un) là cấp số nhân có u1 = 1, q = x.
C. (un) không phải là cấp số nhân.
D. (un) là một dãy số tăng.
[ads]
+ Cho cấp số nhân (un) với u1 = -1, q = -1/10. Số 1/10^103 là số hạng thứ mấy của (un)?
A. Số hạng thứ 103.
B. Số hạng thứ 104.
C. Số hạng thứ 105.
D. Không là số hạng của cấp số đã cho.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com