Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường An Phước – Ninh Thuận


Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường An Phước – Ninh Thuận gồm 2 trang với 16 câu hỏi trắc nghiệm và 1 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian, kỳ kiểm tra được diễn ra vào ngày 26/03/2018, đề kiểm tra có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương 3:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x – 2y – z – 4 = 0 và mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 – 2x – 4y – 6z – 11 = 0. Biết rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn (C). Xác định tọa độ tâm của (C).
+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;2;-1); B(2;-1;3) C(-3;5;1). Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.
[ads]
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi (P) là mặt phẳng đi qua H(2; 1; 1) và cắt Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho H là trực tâm của tam giác ABC. Viết phương trình mặt phẳng (P).
A. (P): 2x – y – z – 2 = 0
B. (P): x – 2y – 2z + 2 = 0
C. (P): 2x + y + z – 6 = 0
D. (P): x + 2y + 2z – 6 = 0

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com