Đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 3 & 4 năm 2017 – 2018 trường Đầm Dơi – Cà Mau


Đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 3 & 4 năm 2017 – 2018 trường Đầm Dơi – Cà Mau mã đề 001 gồm 3 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 1 tiết (45 phút), nội dung kiểm tra thuộc hai chương 3 và 4 trong chương trình Đại số và Giải tích 11, với các chủ đề: dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân, giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục, đề kiểm tra có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra ĐS và GT 11 chương 3 & 4:
+ Biết rằng tồn tại đúng hai giá trị của tham số m để phương trình x^3 – 7x^2 + 2(m^2 + 6m)x – 8 = 0 có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân. Tính tổng lập phương của hai giá trị đó.
+ Cho cấp số cộng (un) xác định bởi : u1 = -10, un+1 = un + 7. Hỏi 690 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng?
[ads]
+ Cho phương trình 120x^4 – 26x^3 – 25x^2 + 2x + 1 = 0. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. Phương trình có đúng 1 nghiệm.
B. Phương trình có đúng 3 nghiệm.
C. Phương trình có đúng 4 nghiệm.
D. Phương trình có đúng 2 nghiệm.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com