Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Cây Dương – Kiên Giang


Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2017 – 2018 trường Cây Dương – Kiên Giang mã đề 796 gồm 2 trang với 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút (kiểm tra 1 tiết), nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian.

Trích dẫn đề kiểm tra Hình học 12 chương 3:
+ Trong không gian Oxyz, cho mp(α) có phương trình 2x – 6y + 4z – 1 = 0. Phương trình nào dưới đây là của mặt phẳng song song với (α).
+ Trong không gian Oxyz, cho mp(α) có phương trình x + 2y – 5 = 0 và hai điểm A(0;3;-1), B(2;4;0). Mặt phẳng chứa AB và vuông góc với (α) có phương trình là?
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x^2 + y^2 + z^2 – 6x – 2y + 9 = 0 và mặt phẳng (α): 2x + my + z – 5 = 0. Gọi T là tập hợp các số nguyên dương m để (α) và (S) có điểm chung. Số phần tử của T là?

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com