Trắc nghiệm đạo hàm có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018


Tài liệu gồm 86 trang tổng hợp câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đạo hàm có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018.

Trích dẫn tài liệu trắc nghiệm đạo hàm có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018:
+ (THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ – lần 1 – NH2017 – 2018) Phát biểu nào trong các phát biểu sau là đúng?
A. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm trái tại x0 thì nó liên tục tại điểm đó.
B. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm phải tại x0 thì nó liên tục tại điểm đó.
C. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0 thì nó liên tục tại điểm -x0.
D. Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x0 thì nó liên tục tại điểm đó.
[ads]
+ (THPT Chuyên Vĩnh Phúc – MĐ 903 lần 1 – năm 2017 – 2018) Cho hàm số y = x^3 + 1, gọi Δx là số gia của đối số tại x và Δy là số gia tương ứng của hàm số, tính Δy/Δx.
+ (THPT Thăng Long – Hà Nội – lần 1 năm 2017 – 2018) Có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số y = (2x – 1)/(x – 1) thỏa mãn tiếp tuyến với đồ thị có hệ số góc bằng 2018?
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com