Các dạng toán phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng


TOANMATH.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh khối 11 tài liệu tuyển chọn các dạng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng thường gặp trong chương trình Hình học 11 chương 1, có đáp án và lời giải chi tiết, tài liệu gồm 103 trang được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương.

Khái quát nội dung tài liệu các dạng toán phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:
Vấn đề 1. PHÉP TỊNH TIẾN
Dạng toán 1. Các bài toán liên quan lý thuyết định nghĩa, tính chất và ứng dụng của phép tịnh tiến.
Dạng toán 2. Xác định ảnh của một điểm hoặc một hình qua phép tịnh tiến bằng phương pháp tọa độ.
+ Dạng toán 2.1 Bài toán liên quan đến điểm.
+ Dạng toán 2.2 Bài toán liên quan đến đường thẳng.
+ Dạng toán 2.3 Bài toán liên quan đến đường cong.
Vấn đề 2. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC – ĐỐI XỨNG TÂM
Dạng toán 1. Khai thác định nghĩa, tính chất và ứng dụng của phép đối xứng trục và đối xứng tâm.
Dạng toán 2. Tìm ảnh của điểm, đường thẳng qua phép đối xứng trục, đối xứng tâm bằng phương pháp tọa độ.
[ads]
Vấn đề 3. PHÉP QUAY
Dạng toán 1: Khai thác định nghĩa, tính chất và ứng dụng phép quay.
Dạng toán 2. Xác định ảnh của điểm, đường thẳng qua phép quay bằng phương pháp tọa độ.
+ Dạng toán 2.1.Xác định ảnh của một điểm qua phép quay.
+ Dạng toán 2.2. Xác định ảnh d’ của đường thẳng d qua phép quay.
+ Dạng toán 2.3. Xác định ảnh của một hình H (đường tròn, elip, parabol…).
Vấn đề 4. PHÉP BIẾN HÌNH – PHÉP DỜI HÌNH
Vấn đề 5. PHÉP VỊ TỰ
Dạng toán 1. Khai thác định nghĩa, tính chất và ứng dụng của phép vị tự.
Dạng toán 2. Tìm ảnh của một điểm hoặc hình qua phép vị tự bằng phương pháp tọa độ.
+ Dạng toán 2.1 Tìm ảnh của một điểm qua phép vị tự.
+ Dạng toán 2.2 Tìm ảnh của một hình qua phép vị tự.
Vấn đề 6. PHÉP ĐỒNG DẠNG
Dạng toán 1. Khai thác định nghĩa, tính chất và ứng dụng của phép đồng dạng.
Dạng toán 2. Tìm ảnh của một điểm hoặc một hình qua phép đồng dạng bằng phương pháp tọa độ.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com